Hakkımızda

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana Türkiye’ de işgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla ” işletmelerüstü eğitim merkezleri” kurulmakta, donatılmakta ve işletilmektedir. Bu tür çalışma, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını gerektirdiği için, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile işbirliği yapmakta ve Yönetim Kurulu’ nda temsil edilmektedirler. Bunlar aşağıdaki kurum ve kuruluşlardır :

1. TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

2. TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

4. TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

5. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

6. İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

7. KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

8. HALKBANK, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü

9. TESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Birlikleri Merkez Birliği

10. BGZ, Berlin Uluslar arası İşbirliği Kurumu

MEKSA bugün Türkiye’ nin 13 ilinde 22 mesleki eğitim merkezi işletmektedir. 20’ nin üzerinde meslek dalında eğitim verilmektedir. Başlangıçta bu merkezler, kısmen Almanya kaynaklı (BMZ, GTZ, BGZ, BMA, DSE, Mannesmann,Ruhrkohle, Bayer, Thyssen), kısmen İsviçre kaynaklı (DEZA, SRK) ve kısmen AB, ILO, UNDP, DB v.b. gibi uluslar arası fonlardan sağlanan kalkınma yardımı ile birer proje olarak çalışmaya başladılar. Zamanla yerel işbirliği desteği ile, sürekli ve kalıcı birer kuruma dönüştüler.

Küçük sanayi ve tüm KOBİ’ leri desteklemek için 1991 yılında MEKSA, GTZ’ den sağladığı bir başlangıç sermayesi ile Türkiye’ nin ilk ve tek Kredi Garanti Fonu’ nu kurdu. KGF İşletme ve Araştırma A.Ş.’ nin ortakları TOBB, TESK, KOSGEB, HALKBANK, TOSYÖV, ve MEKSA’ dan oluşmaktadır. KGF, KOBİ’ lerin bankalardan aldıkları kredilere 400.000 Euro’ ya kadar kefalet desteği vermektedir.

Gene KOBİ’ lerin ihracatta bulunmalarını ve özellikle de fuarlara katılmalarını kolaylaştırmak ve teşvik amacıyla MEKSA, 1993 yılında FORUM Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.’ ni kurdu.

20 yılı aşkın bir sürede MEKSA 50.000’ in üzerinde çocuk, genç ve yetişkine, özel ilgi gruplar (kadınlar, sokak çocukları, engelliler, eski hükümlüler) dahil, mesleki eğitim hizmeti sundu. Sağladığı ve yönettiği toplam proje kaynakları 50 milyon Euro’ ya yaklaşmaktadır. Eğitim alan insanların istihdam edilme oranları % 80 – 90’ ları bulmaktadır