• +90 312 354 4366
  • meksa@meksa.org.tr

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirlere İlişkin Rehber Yayınlandı.
Başta tüm dünyada olmak üzere ülkemizde de baş gösteren COVID-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda bazı tedbirler alınmış, bu tedbirler doğrultusunda sunulan hizmetlerde bir takım düzenlemeler gerçekleştirilerek bazı hizmetler belirli bir süre ertelenmiştir.

Bu çerçevede sınavların durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılmasını müteakip düzenlenecek sınavlarda salgının yayılması riskine karşılık gerekli tüm önlemlerin belirlenmesi kapsamında Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yeni tip korana virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan dokümanlardan da istifade edilerek Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Alınacak Tedbirlere İlişkin Rehber hazırlanmıştır.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Rehbere uygun hazırlanan afişlere ulaşmak için tıklayınız.

Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Belge Geçerlilik Süresi Sona Eren Belgelerin Geçerlilik Süresi Uzatıldı.
Olağanüstü durumlarda Mesleki Yeterlilik Kurumunun faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin alınacak tedbirleri ve izlenecek yöntemleri belirlemek amacıyla Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Rehber hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuzun 15.04.2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs vakası sebebiyle Kurumumuzca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenecek sınavlara ilişkin durdurma kararı uygulanmadan (16 Mart 2020) önceki üç ay ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belge geçerlilik süresi dolan kişilerin belge geçerlilik süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu doğrultuda, belge geçerlilik süresi 15 Aralık 2019 tarihinden itibaren dolan kişilerin belge geçerlilik süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış ve kişiler SMS ile bilgilendirilmiştir. Belge geçerlilik süresinin 30 Haziran 2020 tarihinden sonra da uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde ilave ek süreler MYK Yönetim Kurulunca kararlaştırılacaktır.

Pandemi bitimi sonrası MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenilenmesi için belge sahiplerine tanınacak süreler MYK Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.