• +90 312 354 4366
  • meksa@meksa.org.tr

Genel Sekreterimizin Mesajı

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana Türkiye'de işgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate almakta, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla MEKSA kapsamında kurulmuş ve donatılmış  Eğitim Merkezlerinde mesleki eğitimler verilmekte ve işletilmektedir. Bu tür bir çalışma, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını ilgilendirdiğinden, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile işbirliği yapmakta ve Yönetim Kurulunda temsil edilmektedir. Bu kuruluşlar; TESK, TOBB, MEB, İŞKUR, KOSGEB, MYK 'dır. 

35 yılı aşkın bir süredir 150.000'in üzerinde çocuk, genç, yetişkin, özel ilgi grupları dahil bir çok kesime mesleki eğitim hizmeti sunan MEKSA, son yıllarda ülkemizde geçici koruma altında bulunan başta Suriyeliler olmak üzere ev sahibi topluluklara ve diğer dezavantajlı grublara yönelik olarak Türkçe dil eğitimleri ve mesleki eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.        

Saygılarımla,
S.Sertaç IŞIK​
Genel Sekreter / MEKSA Vakfı İşletmesi Genel Müdürü
 


 

Misyonumuz

Mesleki eğitimin Türkiye'de daha etkin bir biçimde yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak için kaliteli eğitim anlayışıyla bireyi merkeze alarak; üretken, çok yönlü yeteneklerle donatılmış, insancıl değerlere sahip çıkan, bilgiyi paylaşan ve sorun çözme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Çağın gerektirdiği bilgilerle donatılan, sorumluluk duygusu gelişmiş, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren, mesleki eğitim-istihdam bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunan bir eğitim kurumu olmaktır.