• +90 312 354 4366
  • meksa@meksa.org.tr

MEKSA Sınav ve Belgelendirme Sistemi
Bireylerin yetkinlikleri ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere göre Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından ölçülüp değerlendirilmektedir. Kişilerin bilgi, beceri ve yetkinlikleri nerede ve nasıl kazanıldığına bakılmaksızın değerlendirilip belgelendirilmekte, böylece meslek bilgisini eğitim alarak değil çalışarak geliştirmiş kişilere de yetkinliklerini kanıtlama imkanı sağlamaktadır. Ulusal yeterliliklere göre belge almak isteyen bireyler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının düzenlediği sınavlara başvurabilmektedirler. Mesleki Yeterlilik Kurumu şeffaf ve kalite güvencesi sağlamış belgelendirme sisteminin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmekte ve bu bağlamda gerekli düzenlemeler paydaşlarla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

Sınav ve Belgelendirme İçin Yetkilendirme
Sınav ve belgelendirme faaliyetleri MYK'nın yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ya da Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumları tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardına göre akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirme kriterlerini taşıyor olması gerekmektedir.

MEKSA Vakfı Personel Belgelendirme Sistemi
Günümüzün artan rekabet koşulları çerçevesinde, kuruluşların yapısal sermayelerinin yanı sıra, beşeri sermayeye önem vermeleri gerekmektedir. Kuruluşların en değerli varlıkları çalışanın/çalışanlarının sahip olduğu bilgidir. Bu noktada belgeli personelin varlığı, gerek kuruluşun başarısı gerekse kuruluşun imajı bakımından hayati önem taşımaktadır.  Hayat boyu öğrenme,sürekli iyileşme ve gelişme için gerekli şartlardan birisidir. Bu nedenle kişi ve kuruluşlar öğrenmeye ulaşma kanallarını açık tutmalı, öğrenilen bilgiyi güncellemeli ve bu bilginin kıyaslamasını yapabilmelidir. MEKSA, Mesleki Eğitimin Türkiye’de daha etkin bir biçimde yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve Küçük Sanayii işletmelerinin teknolojik yapı ve üretimlerinin yurt ekonomisine katkıda bulunabilecek çağdaş düzeye gelmesine gerekli desteği sağlamak amacı ile kurulmuştur.

MEKSA, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumunun rehberlerine göre hazırladığı sistem ile Akreditasyon ve/veya Yetkilendirilmiş olduğu alanlarda faaliyet göstermektedir. MEKSA, 30.04.2012 tarihinde belgelendirme programını oluşturmuş ve programa ilişkin tüm süreçlerini halen yürütmektedir.

MEKSA Vakfının Otomotiv Alanında Belgelendirdiği Meslekler
1. Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4
2. Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5
3. Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye 4

MEKSA Vakfının Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Belgelendirdiği Meslekler
1. Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3
2. Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 4
3. Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 5
4. Mobilya Döşemeci Seviye 3
5. Mobilya Döşemeci Seviye 4
6. Mobilya Döşemeci Seviye 5

Mesleki Yeterlilik Belgesi