• +90 312 354 4366
  • meksa@meksa.org.tr

Europass Merkezleri Ağı 2018 Yılı Toplantısı Mesleki Yeterlilik Kurumu Ev Sahipliğinde İstanbul’da Gerçekleştirildi.
Türkiye Ulusal Europass Merkezi olan Mesleki Yeterlilik Kurumu ev sahipliğinde 4-5 Ekim 2018 tarihlerinde, İstanbul’da Europass Merkezleri Ağı 2018 Yılı Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı, Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP), Avrupa Komisyonu, Avrupa’dan 24 farklı Ulusal Europass Merkezi (Avusturya, Belçika Flaman Bölgesi, Belçika Valonya Bölgesi, Belçika Alman Topluluğu, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, İzlanda, Karadağ, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Yunanistan, Türkiye) ve Comp_leap Projesi uzmanları katılımında gerçekleştirmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN’ın açış konuşması ile başlayan programda, Avrupa Komisyonu temsilcisi William O’KEEFFE ve CEDEFOP temsilcisi Philippe TISSOT tarafından gerçekleştirilen sunumlarla Europass’a ilişkin politika bağlamında Avrupa Komisyonu nezdindeki gelişmeler, Komisyon tarafından geliştirilmekte olan Yeni Europass Portfolyosu ve mevcut Europass Portalında yapılan yenilikler konularında katılımcılara detaylı bilgi sağlanmıştır. Ardından, Europass Hareketlilik Çalışma Grubu temsilcisi Patrick MEUWISSEN tarafından yapılan sunum ile katılımcılar, ilgili çalışma grubu bünyesinde süren çalışmalar ve gelecek hedefleri hakkında bilgilendirilmiştir. Sunumları takiben gerçekleştirilen tartışma oturumu ve çalıştayda, Europass’ın Avrupa çapında tercih edilmesini sağlayan temel özellikler ele alınmış; içerik, işlevsellik, web tabanlı araçlar ve hizmetler bakımından Europass’a eklenilebilecek yeni özellikler tartışılmış, mevcut Europass araç ve hizmetlerine ilişkin Merkezlerin geleceğe dönük beklenti ve istekleri ortaya koyulmuştur.

Program kapsamında Merkezlerin temsilcileri tarafından yapılan sunumlar ile 2016 yılında Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Merkezlere gönderilen 2016 yılı proje final raporu değerlendirmeleri üzerinden ülkelerin projeler kapsamında iyi uygulama olarak değerlendirilen çalışmaları paylaşılmış, Merkezler tarafından 2018-2020 dönemi çalışma planları katılımcılara tanıtılmış, bu dönemce uygulanacak yeni stratejiler ve yöntemler hakkında bilgiler aktarılmıştır.

İkinci gün gerçekleştirilen çalıştay kapsamında ise Europass Merkezleri Ağının mevcut durumu ve geleceği, Yeni europass kararının getirdiği avantajlar, ihtiyaçlar zorluklar ve çözümler, Merkezler ile Europass Danışma Grubu arasında iletişim ve işbirliğinin artırılması, Diğer AB araç ve hizmetlerini temsil eden ağlarla işbirliği gibi önemli konular hakkında değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur. Comp_Leap Proje ekibi temsilcileri tarafından yapılan sunum ile katılımcılar Finlandiya merkezli olarak yürütülen Comp_Leap Projesi hakkında bilgilendirilmiş, proje kapsamında Merkezler ile yapılabilecek olası işbirlikleri ele alınmıştır.

MYK ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantının Europass Danışma Grubu toplantı ve çalışmalarına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. Avrupa Komisyonun talebi üzerine ele alınan konular ve bu bağlamda elde edilen çıktılar, Brüksel’de gerçekleştirilecek olan Europass Danışma Grubu toplantına ve Komisyon tarafından alınacak kararlara girdi teşkil edecektir.